آموزش کاربردی ادوب پریمیر

150,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده میشود ؟
در این دوره، آموزش ادوب پریمیر به صورت کاربردی برای شما آماده شده و پس از آن توانایی ادیت ویدیو ها را به خوبی خواهید داشت.

آموزش کاربردی ادوب پریمیر

150,000 تومان