تمام نکاتی که باید در مورد یوتیوب بدانید!

190,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده میشود ؟
در این پکیج آموزشی تمام نکات و تجربیاتی که شما در یوتیوب به آن نیاز دارید را جمع آوری کردیم و در قالب هفت مبحث مختلف در دسترس شما قرار دارد.

تمام نکاتی که باید در مورد یوتیوب بدانید!

190,000 تومان