آموزش کاربردی فتوشاپ

140,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده میشود ؟
در این دوره، آموزش فتوشاپ به صورت کاربردی و برای شما آماده شده و پس از آن توانایی طراحی تامبنیل ها، گرافیک ها و… را خواهید داشت.

آموزش کاربردی فتوشاپ

140,000 تومان